naslovna | o nama | festivalski izveštaji | godišnje nagrade | članovi | tekstovi | kontakt

 


 

 Milan Nikodijević
: SLIKE IZ BIVŠIH ŽIVOTA
In memoriam: BAHRUDIN BATO ČENGIĆ (1930-2007)
  

Go To   FIPRESCI    
The International Federation
of Film Critics
Official site

Filmovi i festivali iz ugla profesionalnih kritičara

Nedavno sam ponovo prelistavao naša izdanja knjiga Čovek od mramora i Čovek od gvožđa Aleksandra Šćibora-Rilskog, po kojima je Andžej Vajda napravio istoimene filmove, koji zauzimaju najznačajnija mesta u njegovom, inače impozantnom, stvaralačkom opusu. Lepo je bilo podsetiti se, preko literaranog predloška, ta dva filma koja su, svaki u svoje vreme, iskreno uzbudili publiku širom sveta. Ujedno, bila je to prilika da se, još jednom, povuku paralele, odnosno definišu konstante koje su bile zajedničke svim kinematografijama zemalja tzv. realnog socijalizma, pa i bivšoj jugoslovenskoj. Misli se, pre svega, na cenzuru a kroz nju i na odnos vlasti prema stvaraocima, ne samo filmskim.

Andžej Vajda je Čoveka od mramora snimio 1976. godine u vreme kada je vladajuća Poljska ujedinjena radnička partija (PURP) pokušavala da zaboravi vreme stahanovaca i udarnika, koji su po sovjetskom modelu bili aktuelni neposredno posle II svetskog rata, tako da surovo podsećanje na to u ovom filmu nikako nije odgovaralo tadašnjem poljskom režimu. Zato je taj film, iako odlično ocenjen svuda u svetu, u matičnoj zemlji bio skrajnut. Sam Vajda je desetak godina kasnije rekao da je, kao ideja, Čovek od maramora bio neprihvatljiv za cenzuru, tako da ništa nisu mogla da pomognu bilo kakva prekrajanja, kojima on, inače, nije bio sklon.


Program filmovaIstražujući odnos vlasti prema filmskoj umetnosti u bivšoj SFRJ doći ćemo do zaključka da smo mi našeg Čoveka od mramora, tj. sličnu temu o tužnoj sudbini socijalističkih udarnika, imali pet godina pre Vajdinog filma u delu Bate Čengića Slike iz života udarnika. Snimajući ovaj film samo godinu dana posle već bunkerisanog dela Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, dakle 1972.godine, Čengić je očigledno imao za povod život Alije Sirotanovića, heroja socijalističkog rada, našeg Stahanova ili Birkuta, i njegovu tužnu sudbinu koja, preko ideološki napravljenog uspona, ima eliptičnu završnicu tamo gde je sve i počelo – u bedi, nemaštini, blatu i jeftinoj rakiji.

Dvadeset godina pre nego se to zaista i dogodilo, Čengić u Slikama iz života udarnika anticipira mnoge potonje događaje, recimo nezadovoljstvo radnika i njihov predlog za organizovan odlazak pred Saveznu skupštunu, te je stoga film, bez pardona, bio etiketiran kao počitički nepodoban na nacionalnom festivalu u Puli, iako je slovio kao jedan od boljih filmova te 1972. godine. Kasnije je imao još jednu projekciju u beogradskom Domu omladine, a potom je stavljen u najdublji mrak bunkera, sve do 1988. godine kada je prikazan u okviru posebnog programa na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Tada je ustanovljeno da je poslednjih sto metara filma, baš onih koji govore o dilemi nezadovoljnih radnika da odu pred Saveznu skupštinu, potpuno uništeno.

Kakve je odjeke imao ovaj film u političkoj vrhuški najbolje se vidi iz stenograma sednice žirija Festivala u Puli, na kojoj su naši zaslužni filmski radnici i političari oštro napali ovo delo, i iz još zanimljivijeg zapisnika sa sednice tadašnjeg CK SK BiH u kome se kaže: » Ovim filmom se želi pokazati degradacija čoveka u procesu našeg socijalističkog razvitka, kao i bezperspektivnost i besmislenost socijalističkog življenja. (…) Bato Čengić u težnji da zadovolji »moderan« filmski izraz, neistinito prikazuje i kleveta borbu za socijalizam i nove vrednosti koje se u toj borbi stvaraju. (…) Upravo je u toku rasprava među sarajevskim filmskim radnicima-komunistima u kojoj treba da se utvrdi odgovornost komunista i samoupravnih organa čijom je odlukom omogućeno ovakvo filmsko 'stvaralaštvo’ za koje se odvajaju velika materijalna sredstva koja stvara radnička klasa.« Kako je rečeno, tako je i presuđeno. Bato Čengić nije snimio film sve do 1983. godine.

Na sličnom tragu su formulacije koje se mogu pronaći u knjizi Andžeja Vajde Film zvani želja u kojoj on citira poverljivi instruktivni materijal broj 18 Idejno vaspitnog odeljenja PURP-a, upućen cenzorskim komisijama u Poljskoj 16. jula 1975. godine, a koji se odnosi na njegov rad. »Vajdino filmsko i pozorišno stvaralaštvo, kao i intervjui koje daje, dopuštaju nam da utvrdimo kako on idejno i politički nije angažovan na našoj strani. On smatra da ima pravo da primenjuje meru humanizma i morala na sve probleme sveta i da mu, radi toga, nisu potrebni ni marksizam ni bilo koji drugi filozofsko-društveni sistem.«

U oba izneta slučaja politički scenario je, dabome, isti. Jasne su težnje države da kontroliše sve oblike duhovnog života, što nije odlika samo režima u zemljama bivšeg socijalističkog lagera, mada su tamo bile najeksplicitnije izražene. Sistem svuda i u svako vreme postavlja svoje tabue. Svako ko ih ne poštuje, a to važi, naravno, i za filmske umetnike, snosi posledice. Nekada blaže, počesto drastične, ali uvek se svodi na isto – dalji rad je znatno otežan ili potpuno onemogućen. A namere stvaralaca su često iskrene, pokadšto i pomalo idealističke. U tom kontekstu citiraću još jednom Vajdu: » Hteo sam da budem slobodan samo zato da bih mogao da se udubim u dušu svog društva i da izrazim nemire, njegove nade i iluzije. Državni mecena nije mogao da me zameni u tom zadatku.«

Tako kaže Vajda. Državne mecene uvek su htele a i dan danas pokušavaju da igraju takvu ulogu. Uvek je, takođe, bilo i biće zahvalnih reditelja za te prljave rabote. Ne samo filmske. Jer, film u ovoj priči, primećujete, i nije najvažniji.

 

Milan Nikodijević

 

 

naslovna | o nama | festivalski izveštaji | godišnje nagrade | članovi | tekstovi | arhiva | kontakt

 

 

© Copyright YU FIPRESCI 2006-07.  Sva prava zadržana. Mail to WEBMASTER